Kalite Politikamız

MERİDYEN olarak Kalite Politikamızın temellerini;


Ülkemizin güçlü potansiyeli, stratejik avantajları ve girişimci insan gerçeğimizin oluşturduğu büyük gücü firmamızın yetenekleriyle bütünleştirerek, Türk sanayicisinin ve ürünlerinin daha fazla sayıda ülkede, doğru pazarlarda, doğru fuarlarda, daha etkin tanıtımını gerçekleştirmek, ihracatımızın artmasına hizmet etmek,

Sahip olduğumuz tecrübe, güçlü kadro bileşenimiz, kalıcı müşteri ilişkilerimiz, geniş olanaklarımız, dinamik organizasyon gerçekleştirme yeteneğimiz ve iddialı kimliğimizle uluslar arası platformlarda her düzeyde ve yaygınlıkta hizmet sağlayan bir kuruluş olmak,

Uluslar arası fuarcılık alanında etkin bir markalaşma yaratmak, “başvuru kuruluşu” olmak, rekabet gücümüzü artırmak,
İlişkide bulunduğumuz tarafların, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, işbirliği yaptığımız partnerlerimizin, mevzuat gereği bağlı bulunduğumuz kamu kuruluşlarının beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanmak, çıkar ve fayda ilişkisini tek yanlı değil karşılıklı olarak ele almak,

Çalışanlarımızın nitelik yapısının ve verimliliğinin kuruluşumuzun temel değerlerinden biri olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın gelişimine hizmet edecek eğitim ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmak,

Sektörümüzde gelişimin öncüsü olmak, sektörel standartları geliştirmek, İş ahlakı ilkelerini savunmak ve bu doğrultuda bir kültür oluşmasına katkıda bulunmak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, uyum sağlamak, Güçlü ve kalıcı olmak, büyümede istikrarı temel almak oluşturmaktadır.