30. Yugagro Uluslararası Tarım Makineleri, Ekipman ve Bitki Üretimi İçin Materyal

ÜLKE: Rusya Federasyonu
BAŞKENT:Moskova
ÖNEMLİ ŞEHİRLER:St. Petersburg, Novosibirsk , Nizhny Novgorod, Yekaterinburg
RESMİ DİL: Rusça
NÜFUS: 144.100.000
PARA BİRİMİ: Rus Rublesi

Avusturya, Azerbeycan, Almanya, Avustralya, Belarus, B.A.E, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Japonya, Ürdün, Hollanda, Hindistan, İngiltere, İtalya, İsrail, Polonya, Portekiz, Rusya, Kazakistan, Kore, Kanada, Kıbrıs, Macaristan, Mısır, İspanya, Sırbistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

2018 yılında 60.000 m2 alanda organize edilen fuara 29 ülkeden 720 firma katılım gerçekleştirmiştir. Fuar yaklaşık 8 ülkeden ve 15.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya’da sanayi sektörü ağır sanayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam sınai üretimin %35’ten fazlasını oluşturmaktadır. Elektrik ve gıda üretiminin sınai üretimdeki payının yaklaşık %25 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri teknoloji ve tüketim malları üretiminin Rus ekonomisinde çok küçük bir payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tekstil sektörünü de kapsayan hafif sanayinin de sınai üretimdeki payı çok cüzi düzeydedir. • Rusya’nın ihracatından en fazla pay alan ürünler başta petrol ve gaz olmak üzere ham maddelerdir. Ülkenin ithalatında en önemli paya sahip olan ürün grupları ise makine ve ekipman, tüketim malları, ilaçlar, et, şeker ve yarı işlenmiş metal ürünlerdir. Ülke ithalatının yaklaşık %40’ını makine ve ekipman sektörü, yaklaşık %20’sini tarım ve gıda sanayi ürünleri oluşturmaktadır. İthalatta önemli yer tutan diğer ürün grupları ise kimyasallar ve eczacılık ürünleridir.
• SSCB döneminde de Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda olan Rusya ile ticari ilişkiler 1992 yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

images description

Geçmiş Yıllardan Görseller

Daha Fazla Bilgi Almak İçinFormu doldurun size ulaşalım